Rozhovor

Transformační manažerka Anna Pokorná: Nejsme IT oddělení, ale IT firma se zaměřením na bankovnictví. A umíme dát prostor mladým talentům.

scroll down

IT tým české Raiffeisenbank má tak napilno, že víc než klasické oddělení připomíná IT firmu zaměřenou na bankovnictví. Kromě toho, že se stará o software a hardware pěti společností skupiny Raiffeisenbank v ČR, prochází navíc poslední dva roky rozsáhlou transformací. Na ní se podílí i Anna Pokorná, původně učitelka matematiky a informatiky. IT vnímá jako podvozek banky a za své lidi by dala ruku do ohně. Co ji na Raiffce nejvíc překvapilo? Jak se vůbec shánějí dobří ajťáci do velké banky a co všechno umí nabídnout absolventům?

Do Raiffeisenbank jste nastoupila v roce 2013 z čisté zvědavosti. Co jste od toho čekala?

Do Raiffky jsem šla proto, abych zjistila, jakým způsobem funguje banka, která má tak široké spektrum produktů. Nic jsem od toho vlastně nečekala, chtěla jsem se jen naučit něco nového a získat zkušenosti z praxe. A Raiffka mě příjemně překvapila.

Čím konkrétně?

Tím, že tady jsou srdcaři. Když jsem nastupovala, měli jsme asi čtyři sta tisíc klientů a teď jsme na milionu osmi stech. To se podařilo především díky nasazení a odhodlání zdejších lidí. Dám příklad: před dvěma lety jsme přebírali portfolio klientů z ING –⁠ standardně se takové projekty řeší rok a my jsme fázi přípravy rekontraktingu klientů a změny v IT systémech a procesech zvládli za dva měsíce. Prostě se parta lidí hecla a řekli si, že to zvládnou. Něco takového jsem v předchozích zaměstnáních nezažila. Druhým krásným příkladem je spojení Raiffky a Equa bank a migrace klientů v minulém roce.

A to máte zkušenost i s prací v mateřské Raiffeisenbank International ve Vídni. Bylo to hodně odlišné prostředí?

V RBI ve Vídni má člověk větší nadhled, vidí, co jednotlivé pobočky dělají, jaké využívají technologie, a jednotlivé složky dokáže funkčně propojit. Na druhé straně pobočky se lépe orientují na lokálních trzích a identifikují potřeby svých klientů. Dobré je, že v rámci rotačních programů se lidé mohou dostat i do jiných zemí, jiných poboček. Člověk se díky takové rotaci podívá na svoji práci z pozice někoho jiného, získá kontakty, informace, a hlavně inspiraci, co se dá dělat jinak.

Původně jste učitelka matematiky a informatiky. Proč myslíte, že jste se našla právě v IT?

Já se na IT dívám jako na podvozek banky. V současné době je většina firem na technologiích závislá a právě IT se stará o to, aby aplikace a služby poskytované klientům byly funkční, bezpečné, a hlavně spolehlivé. Proto v IT říkáme, že jsme s našimi klienty dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu –⁠ lidé totiž mohou transakci udělat kdykoliv a očekávají, že vše zafunguje. Vzhledem k tomu, že některé naše aplikace používá přes milion a půl klientů, každá změna ovlivní obrovské množství lidí. To přináší velkou zodpovědnost za naši práci a pohání nás to neustále dopředu.

Jak jste se vlastně dostala k pozici transformační IT manažerky v české Raiffce?

Před dvěma lety jsem byla součástí skupiny, která se zformovala kolem šéfa IT Vládi Matouše. Řešili jsme strategii a směr, kterým by se IT mělo posouvat, a to nejen v oblasti technologií, ale i toho, jak rozvíjet naše lidi a jak k nám přilákat absolventy a juniory, kteří s sebou přinesou nový pohled na svět. Mně se ta vize líbila. Říkala jsem si, že to je to přesně TO, co bych chtěla dělat. Když se pak otevřela pozice transformačního manažera, ucházela jsem se o ni a teď dělám to, co mě baví. Tím je Raiffka typická –⁠ dokáže vytvořit lidem prostor, aby uplatnili svůj talent a mohli se rozvíjet. Důležité je vědět, co chci, a umět si o to říct.

Ono ale není vždy jednoduché říct si o to, co chci. Vnímají vaši lidé, že mají tuhle možnost?

My nemáme striktní hierarchii, kde se z lidí nejdříve musejí stát senioři a až pak se mají možnost ozvat. Není to ani o tom, že někdo řekne, že chce být za dva roky na pozici manažera. Spíš jde o to, že dokáže pojmenovat, co by se chtěl naučit, kam se posunout. My mu vyjdeme vstříc. Máme lidi, kteří začínali jako testeři a jsou z nich solution architekti. Máme člověka, který začínal na service desku a je z něj cloudový architekt. Mám kolegy, kteří začínali na pobočce a přišli do IT, a jiné, kteří z IT odešli do byznysu. Když člověka necháte vyzkoušet to, co ho zajímá, je to výhra pro obě strany. 

Projekt, který se jinde řeší rok, jsme zvládli za dva měsíce. Prostě se parta lidí hecla a řekli si, že to zvládnou.

Anna Pokorná

Když se vrátím k vaší pozici, máte nyní v Raiffce na starosti hodně transformačních projektů?

U nás v IT je transformace kontinuální proces, který začal před dvěma lety. Nevedeme to ani jako projekty, jdeme postupně, pomalými kroky a necháváme lidem prostor, aby si to v týmech odřídili sami. Pokud se na konceptu mohou podílet, je pro ně pak tato změna mnohem přijatelnější. V loňském roce ale v Raiffce transformaci pohánělo hlavně spojení s Equa bank. Zároveň banka postupně přechází z čistě waterfallového a mikromanažerského světa do světa agility. A my se tomu v rámci IT musíme přizpůsobit, stejně jako se přizpůsobujeme potřebám našich klientů, trhu i regulátora. 

To znamená, že transformace jsou spíše na bázi procesní než technologické?

Obojí, adaptace technologií a změny v procesech a způsobu práce jdou ruku v ruce, nejde to striktně oddělit. Máme týmy, které pracují třeba na technologickém upgradu mobilního bankovnictví, budeme zavádět data vault, máme novou aplikaci na investice –⁠ takže jedeme jak technologické projekty, tak postupnou implementaci agilního přístupu. Co se týče technologií, pracujeme s Kafka, Camel, Elasticsearch, Kong, Angular JS, React, JetPack, Openshift, Kubernetes a s dalšími, které najdete ve většině IT společností. Jsme skutečně IT firma, která se zaměřuje na oblast bankovnictví.

Jak se proměnilo IT oddělení po zmiňovaném sloučení s Equa bank? Bylo těžké se sladit?

Na začátku to samozřejmě bylo náročné –⁠ spojujete dva týmy, které na sebe nedůvěřivě koukají. Nebylo to ale tak, že by se striktně vybírala pouze řešení Raiffky. Zkoumali jsme produktovou nabídku a portfolio aplikací, abychom věděli, co máme společné. Porovnávali jsme technologie nejen podle toho, které jsou modernější, ale které jsou co do vývoje a použitelnosti výhodnější. Pokud jsme viděli u Equa bank nějaké řešení či proces, který byl jednodušší, tak jsme ho převzali. Lidé si zkrátka vyrovnali na stůl všechny plusy a minusy obou stran a dohodli se, co dál. 

Denisa Škantová

K čemu nejzajímavějšímu se nyní ajťák v Raiffce může dostat?

Každého ajťáka zajímá něco jiného, ale u nás je z čeho vybírat. My vlastně nejsme ani tak IT oddělení, jako spíš IT firma zaměřená na bankovnictví. Staráme se o vývoj a rozvoj aplikací, pečujeme o koncové uživatele a jejich techniku, udržujeme datová centra a datový sklad, staráme se o konektivitu a síťovou prostupnost, rozjíždíme inovační iniciativy, implementujeme nové technologie, prioritou je také kvalita našich dat. Teď budeme dělat update aplikace, kterou jsme vytvořili s klienty. Nedávno nám vyšla mobilní aplikace pro investice. Zkrátka spektrum našich činností je široké a práce je tu neuvěřitelně pestrá. 

Jak se vůbec shánějí lidé do IT týmu ve velké bance? Nebojujete s předsudky?

Shánějí se těžko. Někde jsem četla, že na trhu je otevřených přes deset tisíc pozic v IT, ale absolventů jsou pouhé čtyři tisíce. Tím vzniká problém, protože školy zkrátka neprodukují dostatečné množství lidí. Konkurence na IT trhu je obrovská. Někteří lidé navíc vnímají banky jako velké korporátní systémy, které zaspaly dobu. Takže ano, i s těmito předsudky se snažíme bojovat.

Ale to už tak dávno není…

Není. Technologicky jsme na úrovni kteréhokoli jiného odvětví, používáme obdobné spektrum systémů. V mobilních aplikacích máme nejnovější technologie, jsme vyspělí v oblasti mikroservisů i architektury. Sledujeme trh a funkční řešení úspěšně implementujeme – ale pouze v případě, že jsme si jistí, že jsou pro naše klienty spolehlivé a bezpečné a přínosné.

Když člověka necháte vyzkoušet to, co ho zajímá, je to výhra pro obě strany.

Anna Pokorná

Takže se u vás nikdo korporátního prostředí bát nemusí?

Ačkoliv jsme součástí skupiny RBI, která působí na dvanácti trzích, nejsme standardní hierarchická korporace. Pobočky v jednotlivých zemích jsou samostatné jednotky a to nám dává autonomii implementovat technologie a aplikace přesně pro daný trh. Na druhou stranu se ale můžeme učit od všech dceřiných společností ve skupině a nemusíme začínat vždy na zelené louce. Tam, kde to dává smysl, mohou být skupinová řešení výhodou.

V čem tedy může být pro absolventy zajímavé začít svou kariéru v právě bankovnictví, konkrétně v Raiffce?

Ať přijdou k nám a zkusí si to. Máme nejen trainee program a juniorní pozice. Studenti u nás mohou pracovat na částečný úvazek i během studií. Dostanou k sobě člověka, který bude jejich mentorem, od kterého se mohou učit, dělat reálnou práci a získávat zkušenosti. Zapojujeme je do konkrétních projektů a aktivit. Víme totiž, že když do nich budeme investovat čas, přinese to užitek oběma stranám. Pro ně, protože začnou budovat kariéru a zjistí, jak teorii uplatnit v praxi. A pro nás, protože když se jim u nás bude líbit, tak s námi zůstanou.

Zmínila jste trainee program… Jaký je o něj zájem?

Zájem je velký. V rámci trainee programu existuje celá komunita “trajníků”, kteří jsou ze všech oddělení a pravidelně se setkávají, takže mohou pochopit, jak banka funguje jako celek. V rámci programu absolvují mnoho přednášek a diskuzí s manažery a odborníky. Získají přehled a mohou zjistit jaká oblast banky by je zajímala. Běžně u nás studenti po absolvování programu nastupují na částečně nebo plné úvazky. 

Denisa Škantová

Jak se vám z hlediska technologií daří držet krok s konkurencí a reagovat na změny na trhu?

Uvědomujeme si, že technologie se neustále vyvíjejí, stejně jako se mění potřeby klientů – a s tím musíme držet krok. Pro mladou generaci je přirozené mít veškeré služby v telefonu a naše aplikace tomu musí odpovídat. Naší výhodou je, že se můžeme inspirovat v rámci celé RBI skupiny, třeba Tatra banka na Slovensku vyvinula hlasovou a obličejovou biometrii mezi prvními ve střední Evropě. Není to ale tak, že bychom pravidelně přicházeli s inovacemi. Držíme standard, který vyžaduje trh, ale hlavně chceme klientům poskytovat služby, které jsou spolehlivé, bezpečné a relevantní jejich potřebám.

Máte nějakou vizi či sen, kam by se Raiffka měla v budoucnu v rámci technologií posunout?

Co se týče technologií, vize je používat moderní řešení a poskytovat produkty, které jsou nejen lákavé, ale i bezpečné a stabilní. Ale IT v Raiffce není jen o technologiích. Chceme, aby naše lidi práce bavila. Aby viděli její smysl a rozvíjeli svůj talent. Potřebujeme, aby k nám přicházeli mladé talenty, protože my, kteří už v IT pracujeme dlouho, máme zajeté vzorce – a nová krev nám je pomůže nabourat a posunout se zase o kus dopředu.

Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor
left
right

Anna Pokorná, Transformation manažer, IT

Anna Pokorná začínala jako učitelka matematiky a informatiky. Když ale postupně prošla všemi stupni, od základní školy po vysokou, řekla si, že by měla své znalosti vyzkoušet i v praxi. Přestěhovala se proto ze Slovenska do Prahy a nastoupila jako web content editor do Microsoftu. Chvíli působila také jako byznys analytik v consultingu, až nakonec zakotvila bankovnictví. V Raiffce má nyní na starosti transformaci IT oddělení, a jak sama říká, na svých lidech si nejvíce cení, že jsou to srdcaři, kteří svým drajvem posouvají banku kupředu. 

Sledujte nás
na sociálních sítích