Raiffeisenbank: Zapomeňte na nudnou banku. Tady nezůstanete stát na místě a svůj potenciál zúročíte v partě skvělých lidí

15. února 2023
scroll down

Z pobočky do managementu, z IT do byznysu, z byznysu do marketingu. Jestli si práci ve velké bance představujete jako zpomalený film, v Raiffeisenbank vás vyvedou z omylu. Takhle dynamická, generačně i pracovně pestrá digitální banka dává zaměstnancům prostor, aby se rozvíjeli v oboru, který je skutečně zajímá. Síla Raiffky je v lidech a dlouhodobě budovaných vztazích, intenzivně podporuje vzdělávání i interní růst a na první místo dává respekt a stejné šance pro všechny. Není divu, že láká jak ostřílené profesionály, tak mladé talenty z vysokých škol. Pracovat ve velké bance už totiž dávno neznamená to co dřív.

Když zavítáte do centrály Raiffeisenbank v Praze na Pankráci, jako první vás asi zaujme okouzlující výhled. Jakmile se ale pokocháte, všimnete si i něčeho jiného. Vůbec to tu nepůsobí jako v kancelářích velké, seriózní banky. V moderních interiérech míjíte ležérně oblečené lidi, kteří si navzájem tykají, vládne tu přátelská atmosféra a k přeplněnému open spacu mají zdejší prostory daleko. „Využíváme hybridní model a home office. Nemáme žádné píchačky –⁠  lidé mají osobní zodpovědnost za odvedenou práci,“ vysvětluje Employer Brand Manager Dana Kováčová. Podle ní Raiffka svou flexibilitou a uvolněností lidi zvenku často překvapí.

Raiffeisenbank v Česku působí od roku 1993 a patří mezi největší a nejstabilnější banky na trhu. Kdysi opravdu bývala tou seriózní a konzervativní institucí –⁠ od té doby ale uplynulo hodně vody. Banka prošla hned několika fúzemi (Ebanka, Citibank, ING a nově Equa Bank), což ji přimělo dynamicky reagovat, být otevřená novým přístupům, stále se učit a vyvíjet. A přesně to nyní nabízí i svým lidem. „Raiffku vnímám jako zkušeného mentora. Podporuje mě v růstu a dává mi příležitosti pracovat na skvělých projektech, které mě posouvají dopředu a jsou mi blízké i hodnotově,” potvrzuje Dana Kováčová.

Co vědět o Raiffeisenbank

Raiffeisenbank je digitální banka, která stojí na lidském přístupu a otevřenosti. Už šestkrát získala ocenění Nejpřívětivější banka roku a nově i ocenění Nejlepší banka roku 2022. Tato ocenění nejsou jen o úsměvu bankovních poradců, ale i o kvalitě  produktů a hodnotě pro klienta. Firmě záleží na tom, aby zaměstnanci dělali práci, která je naplňuje a dává jim smysl. Vnímá potenciál jednotlivců a intenzivně je podporuje v rozvoji, aby se z nich mohli stát profíci v oboru. K Raiffce se váže spousta možností, jak se v kariéře rychle posunout a využít svůj talent na maximum. Ctí kulturu důvěry a férového prostředí, ve kterém se lidé nebojí říkat svůj názor a mluvit o chybách. Banka je otevřená jak ostříleným profesionálům, tak i čerstvým absolventům nebo studentům vysokých škol. A řídí se heslem: U nás je to o vás.

Video

Co stojí podle CEO za tím, že je lidem v Raiffce dobře a můžete je potkávat na chodbách s úsměvem? A jaká je vize banky do dalších let?

U nás je to o vás

Každá velká společnost má obvykle definované své firemní hodnoty  a v Raiffce si je zvolili sami zaměstnanci. Pojmenovali, co stojí za tím, že jim práce jde od ruky a v zaměstnání je jim fajn. Zásadní je podle nich dělat věci jednoduše a chytře, nebýt v tom sám a převzít zodpovědnost za svou práci. Právě díky tomuto „sebereflexnímu“ cvičení vykrystalizovaly pilíře, na kterých dnes pevně stojí celá firemní kultura banky.

4 hodnoty firemní kultury Raiffeisenbank

JSME V TOM SPOLU: Jsme jeden tým, můžeme se na sebe spolehnout, podporujeme jedinečnost každého z nás. Úspěch celku je pro nás důležitější než individuální úspěch. Společně s našimi klienty, partnery a kolegy vytváříme prostředí vzájemného porozumění, respektu a důvěry.

JE TO I MOJE: Každý na sebe bereme odpovědnost za svou práci i výsledky celé firmy a to nás posouvá dál. Vždy zvažujeme důsledky svého jednání, uvědomujeme si svou roli ve společnosti, základem je pro nás udržitelný a odpovědný růst.

JSME ODHODLÁNI USPĚT: Máme ambice uspět a věříme v budoucnost. Jsme odhodláni věci měnit a vždy hledáme cestu, jak dojít k cíli jako první. Jsme rozhodní, odvážní a neváháme pro úspěch udělat něco navíc. I každodenní malá zlepšení nám pomáhají k velkým úspěchům.

UČÍME SE: Zvídavost a učení jsou základem našeho růstu, zlepšování a inovací. Učíme se ze zkušeností, vzdělávání i experimentů a sdílíme své znalosti. Nebojíme se neúspěchů a chyb a umíme se z nich poučit.

Firemní kulturu tvoříme všichni. Od generálního ředitele přes manažery a specialisty až po trainees.

Dana Kováčová, Employer Brand Manager

Firemní kultura v Raiffeisenbank

Počet zaměstnanců: 3496

Počet poboček: 139

Dress code:  Pro kolegyně a kolegy, kteří se setkávají s klientem, platí Business Casual, jinak platí Smart Casual

Tykání nebo vykání: Výchozí varianta je vykání. Vzhledem k tomu, že je atmosféra v Raiffce velmi přátelská, většina lidí si tyká

Dog friendly office: Ne

Anglicky mluvící kolegové: Ano

Kanceláře: Open space, pobočky

Eventy pro zaměstnance: Teambuildingy, celobankovní setkání, firemní jóga nebo tabata, běh s trenérem, Raiffrun, cyklovíkend, dobročinné aktivity, rozvojové semináře, školení, workshopy, meetupy, design sprinty či hackathon

Fungování týmů: Spojení tradičního a agilního řízení.

Kariérní růst uvnitř společnosti: Svou pracovní pozici můžete v Raiffce měnit a najít si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Při výběru na manažerskou pozici mají vždycky přednost interní kandidáti. Osm z deseti manažerských pozic obsadí banka interně. Každý rok přibližně 23 % zaměstnanců změní svou pracovní pozici a 10 % vyroste do seniornější role

Možnost vycestovat v rámci kariéry do zahraničí: Ano

Být součástí dialogu

Skutečná síla Raiffky je v lidech „za přepážkou“. „Firemní kulturu tvoříme všichni – od generálního ředitele přes manažery a specialisty až po trainees. Jsme digitální bankou postavenou na lidech a důvěře v ně. Za lidským přístupem stojí kolegyně a kolegové, kteří do práce umějí vnést nejen odbornost, ale i přátelství a otevřenost,“ vysvětluje Dana Kováčová.

Firma, kde se dá dýchat

Raiffka se proto snaží zaměstnance pravidelně zapojovat do dialogu a průběžně dělá průzkumy spokojenosti a motivovanosti. Je to jedna z cest, jak lidé v bance mohou s nadřízenými otevřeně komunikovat a sdílet to, co je pro ně důležité, s čím jsou spokojení a co by měli naopak společně změnit. Na základě průzkumů pak banka plánuje konkrétní kroky a nebojí se ani šlápnout do interních změn.

„V roce 2021 jsme realizovali celobankovní dotazování s cílem zjistit, jak naši zaměstnanci vnímají firemní kulturu. Díky tomu víme, že je pro ně důležitá přátelská atmosféra, ale i dynamické a inovativní prostředí, ve kterém mohou realizovat své nápady,“​​​ říká Dana Kováčová a pokračuje: „Následně jsme zvažovali, co podpoříme tak, aby to naplňovalo potřeby zaměstnanců, přispělo ke zjednodušení jejich pracovního života a zároveň šlo ruku v ruce se strategií banky. Odpovědí je podpora empowermentu, práce s interním i externím zákazníkem a odbourávání strachu a nedůvěry.“

Video

Když se řekne Raiffka, co se lidem v bance vybaví na první dobrou a co je v práci nejvíc baví?

Důvěra hory přenáší

Empower znamená zplnomocnit. Jde vlastně o vyjádření důvěry samotným zaměstnancům, že zvládnou převzít zodpovědnost za svou práci. V praxi to zahrnuje delegování pravomocí, podporu samostatnosti i sdílení interních informací, které pomohou lidem blíže pochopit procesy ve firmě. Ti se pak cítí být součástí dění, jsou kreativnější, proaktivnější a mají motivaci a chuť jít i za hranice běžných povinností. „Z podstaty jsou tyto soft faktory na makroekonomické úrovni těžko kvantifikovatelné, ale na úrovni firemní se už objevuje studie, která potvrzuje jejich vliv na výkonnost, inovativnost a spokojenost zaměstnanců,“ tvrdí Helena Horská, hlavní ekonomka a členka dozorčí rady Raiffeisenbank. 

Součástí strategie banky je pak samozřejmě nejen orientace na interního zákazníka (tedy zaměstnance), ale i na toho externího – klienta. „Neustále se ptáme, co náš zákazník potřebuje, abychom všechny navrhované změny testovali a intenzivně pracovali s jeho zpětnou vazbou. Při hledání řešení se snažíme přemýšlet jako klient, a pokud je to možné, jsme v jeho prospěch odvážní a inovativní,” doplňuje Brand Employer Manager Dana Kováčová.

Nebát se říct svůj názor

Empowerment tak tady podporuje i důvěru mezi manažerem a zaměstnancem a posiluje atmosféru bezpečí. A zdravé firemní prostředí, ve kterém mohou lidé experimentovat, vyjádřit nesouhlas či obavy a nemusejí se obávat neúspěchu, se Raiffka snaží budovat dlouhodobě a na více úrovních. Věří totiž, že otevřené názory a neotřelé pohledy přinášejí nová řešení a urychlují celkový rozvoj firmy.

V rámci podpory těchto témat banka pro své zaměstnance pořádá inspirativní workshopy, design sprinty či interní hackathon. Organizuje panelové diskuze, kde se nejen od vlastních, ale i od externích lidí inspiruje v tom, jak tato témata fungují v praxi, co se jim daří, a co naopak ne. Prozatím nejširší nabídku rozvoje v této oblasti má Raiffka pro své lídry. Právě ti by měli tímto směrem posouvat své týmy a snažit se měnit v určitých věcech i svůj přístup. „Chceme vytvářet bezpečné, zdravé prostředí založené na důvěře, ve kterém budou mít lidé odvahu zkoušet nové věci a nebudou se bát projevit svůj názor. Jedině tak budou totiž připraveni rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost,“ upozorňuje Dana Kováčová.

Co si lidé v Raiffce nejvíc pochvalují v interním průzkumu spokojenosti?

Práce v bance jako dobrá investice

První, co člověka napadne ve spojení s bankou, je asi práce bankéře na pobočce. V Raiffce se ale skrývá plno dalších oddělení, týmů a zajímavých příležitostí. Uplatnění tu najdou analytici přes data i rizika, lidé na call centrech, obchodní a produktoví manažeři, scrum masteři, IT odborníci, stratégové, právníci, marketéři, HR a office manažeři… Banka má dokonce i svůj Inovační tým.

rozhovor

Transformační manažerka: Nejsme IT oddělení, ale IT firma se zaměřením na bankovnictví. A umíme dát prostor mladým talentům.

PŘEČÍST

 „Jsme zápalkou větších inovativních projektů. Často říkám, že náš tým je takový malý start-up,“ usmívá se Strategy & R&D Specialist Kristýna Minářová. Společně s týmem dostala na starost třeba nový vzhled mobilního bankovnictví, který vyvíjela ve spolupráci s klienty. „Inovace, která reálně neřeší konkrétní problém nebo potřebu klienta, podle mě nemá budoucnost,“ vysvětluje.

I další tým hledí do budoucnosti. V letošním roce totiž Raiffka vybudovala specializovanou ESG pracovní skupinu, která se věnuje podpoře udržitelného financování. „Nabízíme celou škálu udržitelných produktů, snižujeme energetickou náročnost a finalizujeme Strategii udržitelnosti. Principy odpovědného bankovnictví a udržitelnosti patří mezi naše hlavní priority,“ popisuje náplň své práce Sustainability officer Michal Putna, který věří, že tímto postojem banka prospívá nejen životnímu prostředí, ale i samotným klientům.

Benefity v Raiffeisenbank

Délka dovolené: 4 týdny dovolené + 1 týden dovolené navíc, 3 dny flexi dnů na cokoliv, 4 dny studijního volna, 1 narozeninový den , 1 dobrovolnický den. S odpracovanými roky volné dny přibývají a člověk se tu může dostat až k osmi týdnům dovolené.

Home office / full remote:  Flexibilní pracovní doba, home office i hybridní model fungování, po domluvě full remote.

Vzdělávání zaměstnanců: Kurzy na míru (např. umění argumentace, budování osobního brandu, cizí jazyk). Každému, kdo se rozhodne zvýšit si kvalifikaci, přizná banka extra dovolenou a uhradí polovinu nákladů na studium.

Jídlo v práci: Příspěvek na stravenky, stravenkový paušál, káva na pracovišti zdarma.

Počítač/mobil od zaměstnavatele: Ano

PODCAST

Tomáš Jelínek pracuje v Raiffce už sedmnáct let a v současnosti zodpovídá v boardu za oblast Markets & Investment banking.

V podcastu ze série Workspace15  jsme se třeba zeptali, jaká je nejlepší profesní rada, kterou kdy dostal, jak si podle něj správně stěžovat šéfovi nebo proč jsou absolventi škol v bance víc než vítaní.

Skvělá půda pro kariérní růst

To, že tady nastoupíte na jednu pozici, rozhodně neznamená, že na ní musíte zůstat navždy. Právě naopak. Pokud cítíte, že by se váš potenciál lépe zúročil na jiném oddělení, Raiffka vás ráda podpoří. „Vzhledem k velikosti banky a velké podpoře interních posunů je zde poměrně hodně možností, jak kariérně růst, případně se posouvat napříč týmy. Je tu díky tomu také velké množství loajálních zaměstnanců, kteří jsou v bance opravdu dlouho. Kvůli novým příležitostem totiž neustrnuli na místě,“ říká Business Lead & HR Business Partner Ivana Krejbich.

Raiffka je unikátní v tom, kolik energie i zdrojů investuje do rozvoje zaměstnanců.

Ivana Krejbich, Business Lead & HR Business Partner

A čísla s ní souhlasí: osm z deseti zdejších manažerů totiž „vyroste“ přímo v bance. Při výběrovém řízení mají navíc vždycky přednost interní kandidáti před těmi zvenku. „Cením si toho, že se snažíme dávat příležitost primárně našim lidem. Zároveň je Raiffka unikátní v tom, jaké rozvojové aktivity zaměstnancům dokáže poskytnout, kolik energie i zdrojů do nich investuje a jak velkou podporu tu každý člověk v tomto ohledu má,“ doplňuje Ivana Krejbich.

Jak lidé s Raiffkou „rostli“ v roce 2022

ROZHOVOR

Šéf poboček Raiffeisenbank: Co je pro mě úspěch? Když se týmu daří a moji lidé dělají svou práci rádi

PŘEČÍST

Chcete se učit a rozvíjet? Stačí říct!

Flexibilní vzdělávání a rozvoj je v Raiffce jedním ze silných argumentů, kvůli kterým firma dokáže přilákat nové talenty a ty stávající motivovat a udržet. Zaměstnanci se svými nadřízenými pravidelně probírají, v čem by se chtěli rozvíjet, funguje tu komunita interních mentorů a koučů. Rozvojový Leadership program je k dispozici pro všechny manažerky a manažery, a pokud se někdo chce posunout na kariérním žebříčku, může absolvovat třeba Manažerské řemeslo pro začínající lídry.

Lidé tu mají také k dispozici bezplatnou interní platformu Rozvojotéka, kde najdou kvalitní zdroje pro vzdělávání. Ty mohou využít nejen v práci, ale i v osobním životě. A důležitou roli hraje i Trainee program pro studenty vysokých škol, kteří se s pomocí seniornějších kolegů zapojují do zajímavých projektů a sbírají tak cenné zkušenosti. „Do Raiffky jsem nastoupila před pěti lety ještě jako studentka a sama jsem byla v šoku, jakou zodpovědnost a důvěru mi můj šéf hned dal. Za celou dobu jsem se tu nenudila, banka mi stále má co nabídnout,“ přidává osobní zkušenost Kristýna Minářová, Strategy & R&D Specialist Inovačního týmu.

Video

V Raiffce se skrývá opravdu pestrá paleta pracovních příležitostí. Skvěle se tu uplatní obchodník, marketingový nadšenec, analytik i kreativec.

Trainee program pro vysokoškoláky

Trainee působí na jedné konkrétní pozici v jednom oddělení, manažer ho postupně zapojuje do různých projektů a přiděluje studentovi větší zodpovědnost. Na konkrétním oddělení se tak díky tomu vzdělává, prohlubuje své znalosti a roste z něho/ní specialista. Cenné zkušenosti z doby během studia ušetří rozkoukávání v oboru, které někdy trvá i dva roky. ​I když mají studenti v e-mailovém podpisu „Trainee“, Raiffka je bere jako rovnocenné parťáky.

Flexibilita a vyváženost

S příchodem pandemie se v Raiffce musel ze dne na den změnit přístup ke každodenní práci. Aby zaměstnancům tuto změnu usnadnili, implementovali zbrusu nový koncept. Ten zahrnoval nejen rychlý přechod na modernější technologie, usnadňující kontakt v době home office, ale i přizpůsobení jednotlivých pracovišť v různých lokalitách.

Další benefity

Další benefity: Smlouva na dobu neurčitou už od prvního dne, flexibilní benefitní peněženka, jednorázové roční příspěvky při příležitosti významných životních či pracovních výročí, zvýhodněné bankovní produkty a slevy u partnerů, zdravotní péče: očkování proti chřipce zdarma, základní firemní preventivní péče, celoroční i jednorázové akce pro podporu zdravého těla a mysli, zvýhodněná karta Multisport, zvýhodněný mobilní tarif, odměna za doporučení nové kolegyně či nového kolegy, benefity pro rodiče: finanční příspěvek na školku či možnost využít firemní školku, dny volna navíc.

V bance proběhla kompletní renovace interiérů, na centrále vyrostly nové relax zóny a neformální prostory pro setkávání, zasedací místnosti se pyšní technologiemi pro maximální efektivitu různých jednání. V současné době taky firma postupně modernizuje pobočky, prostory back office nebo call centra. Vzniklo také flexibilní pracovní prostředí umožňující pohodlné a funkční sdílení pracovních míst.  „Pro harmonizaci osobního a pracovního života podporujeme zkrácené pracovní úvazky,  flexibilní pracovní dobu, home office i hybridní model fungování. Kdo není vázaný místem a pracovní dobou, může se své práci věnovat z pohodlí domova nebo z kanceláře, kdykoliv mezi šestou a dvaadvacátou hodinou,“ popisuje Dana Fajmonová, Head of People & Culture.

Work-life balance v Raiffce

Jací jsou lidé, taková je Raiffka

Jestli nezasvěceného člověka na Raiffce něco opravdu překvapí, jsou to skvělé mezilidské vztahy, které byste čekali spíše v malé rodinné firmě. „Raiffeisenbank je vztahová organizace. Je to zajímavé i vzhledem k velikosti společnosti,“ potvrzuje Jan Husar, Scrum master, který má v bance na starosti přechod z klasického waterfallového a mikromanažerského světa do světa agility. Bez vzájemné důvěry, porozumění a týmové spolupráce by podle něj taková transformace byla mnohem složitější.

„Atmosféra v našem týmu je jedinečná a podporující. Díky tomu, že se navzájem dobře známe, dokážeme maximalizovat hodnotu, kterou bance doručujeme. A navíc nás ta práce moc baví,“ vysvětluje. S tím, že přátelské nastavení týmu zásadně ovlivňuje jeho efektivitu, souhlasí i Kristýna Minářová z oddělení Inovací. „Lidé jsou tu pro mě na prvním místě, nejsou to pouze kolegové, ale i kamarádi. V týmu máme nastavenou otevřenou a přátelskou kulturu, která je pro inovace extrémně důležitá.“

Raiffka je vztahová organizace. Je to zajímavé i vzhledem k velikosti společnosti.

Jan Husar, Scrum master

Diverzita, rovnost, respekt

Raiffeisenbank, to jsou kolegyně a kolegové z poboček, z Call centra v Teplicích, Back office v Olomouci, obchodních center i z pražské centrály. Banka si zakládá nejen na diverzitě co do pracovních příležitostí, ale i co se týče lidských zdrojů. Samozřejmostí jsou přitom stejné šance pro všechny, bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, sexuální orientace a životních situací. Projektem Equal Day a propojením s externími platformami, jako je Atairu či Femme Palette, banka podporuje rozvoj žen v managementu. Maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené vychází vstříc zkrácenou pracovní dobou. 

Video

Proč se do Raiffky lidé rádi vracejí a jaké specifické benefity nabízí? A co si představit pod pojmem psychologické bezpečí?

I mezigenerační spolupráce je v Raiffce běžnou praxí, nezřídka tady proto narazíte na kolegy, kteří jsou už oficiálně v důchodu. Banka také úzce spolupracuje s organizací Kolibřík a díky tomu už tu pracuje sedm zaměstnanců s handicapem v Back office a šest v Call centru. „Navzájem respektujeme to, jací jsme a co dokážeme. Každý v týmu jsme jiný, takže se vzájemně doplňujeme. Firemní kultura je jedinečná stejně jako každý z nás,“ popisuje Employer Brand Specialist Hana Zelvalová z oddělení People & Culture. Právě taková pestrost podle ní přináší různé úhly pohledu a nabízí nečekaná řešení místo zajetých kolejí.

Místo, kam se lidé vracejí

Raiffka vytváří zaměstnancům podmínky, které umožňují naplno využít jejich potenciálu. Není divu, že mnoho lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu odejdou o dům dál, se nakonec vrátí zpět. Ročně je to asi padesát navrátilců. Zároveň je ale v bance třetina zaměstnanců, kteří jsou tu víc než deset let. Možná za tím je specifická firemní kultura, možná jistoty a stabilní pozice banky na trhu. Podle Hany Zelvalové to ale dává smysl: „V zaměstnání trávíme nejvíce času ve svém životě, více času než s rodinou a přáteli. Když tedy najdete práci, která vás naplňuje, je jasné, že z ní jen tak neodejdete. A pokud ano, rádi se do ní vrátíte. V Raiffce můžete rozvíjet své dovednosti a zkušenosti v harmonii s osobním životem a jako bonus dostanete skvělou atmosférou a super kolegy. A to není málo.“

Na českém trhu funguje Raiffeisenbank od roku 1993. Za poslední roky ušla společnost obrovský kus cesty. Počet klientů se vyšplhal z pěti set tisíc na více než 1,8 milionu a zároveň se řadí mezi banky s největší spokojeností zákazníků na trhu. Od začátku roku 2022 pro klienty Raiffka spustila nové mobilní a internetové bankovnictví, investiční aplikaci, půjčku, která je k dispozici plně online, a to do několika minut. Banka také rozšířila službu BankID i integraci na účetní systémy pro firemní klienty. Nemalý kus práce má za sebou i v oblasti zeleného financování nebo ESG a může se pochlubit také mimořádně úspěšným spojením s Equa bank. Intenzivně také digitalizuje směrem ke klientovi. Do vývoje a testování služeb zapojuje klienty více než kdy předtím a klade důraz na jejich potřeby a očekávání.

Sledujte nás
na sociálních sítích

SOUVISEJÍCÍ PROFILY

CS

Česká spořitelna: Naše IT je každý rok #silnější. Ambicí je stát se nejzajímavějším českým technologickým zaměstnavatelem

POZNAT FIRMU
mattoni

Mattoni 1873: Není nám jedno, co po nás zůstane. Naše budoucnost je v udržitelném podnikání a v lidech, kteří sdílejí stejné vize

POZNAT FIRMU
Left
Right